Món mặn với Yuba (Tàu hủ ky)
Nhiều người khi nhắc đến tàu hủ ky là nghĩ ngay đến ẩm thực chay. Vì hàm lượng protein (chấ…

Posted by Yuba Saigon on Sunday, August 30, 2015