Yuba Trứng, hay còn được gọi là Tàu hủ ky Trứng, tên dân dã hơn là “Ốc đậu” “Hột vịt chay”. Yuba Trứng được Yuba Saigon…

Posted by Yuba Saigon on Tuesday, September 1, 2015